Palliatieve/terminale zorg

Palliatieve zorg

Op het moment dat er medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, is er sprake van palliatieve zorg. De kwaliteit van het leven tot aan het sterven staat voorop. Hierbij gaat het om het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Andere belangrijke basisprincipes van deze zorg zijn:

  • sterven wordt gezien als een normaal levensproces
  • de eigenheid van de mens is het uitgangspunt van de zorgverlening
  • de naaste sociale omgeving maakt deel uit van deze zorg
  • empathie als hulpverlening: ‘Er zijn’ vanuit een invoelende houding met gepaste afstand
  • signalering van pijn en ongemakken en de bestrijding en beheersing hiervan
  • integratie van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten
  • nazorg voor de sociale omgeving
  • samenwerking tussen alle zorgverleners

 

Terminale zorg

Als duidelijk is dat de dood binnen zeer afzienbare tijd te verwachten is, wordt er gesproken over ‘terminale zorg’. Meestal wordt met de terminale fase de laatste 3 maanden van iemands leven bedoeld. Kwaliteit en comfort staan in deze fase voorop, zodat u op een bij u passende manier afscheid kunt nemen van alles wat u dierbaar is. Terminale zorg is dus een onderdeel van de palliatieve zorg. 

Inloggen or Registreren