Onze Visie

Ieder mens heeft een laatste wens. Wanneer deze wens is om thuis te sterven dan moet de zorg daar naadloos op aansluiten. Wij kunnen geen dagen toevoegen aan het leven, maar wel leven aan de dagen. Kwaliteit en comfort is waar het in de laatste levensfase om gaat. Het beste halen uit elk moment!

Wij bieden professionele zorg in de laatste levensfase met een warm gevoel. Wij zullen er altijd zijn vanuit een invoelende houding met gepaste afstand.

De kracht van Pallister

  • wij leveren 12 uur tot 24 uurs aaneengesloten zorg
  • u bepaalt zelf welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft, dit kan ook een dagelijks wisselende zorgvraag zijn
  • ziek word je niet alleen, Pallister is er óók voor naasten en mantelzorgers
  • u krijgt slechts te maken met een klein aantal verpleegkundigen/verzorgenden in uw thuissituatie
  • Het team is 12 uur tot 24 uur aaneengesloten inzetbaar of oproepbaar: overdag, in de avonden en in de nachten
  • de zorg kan in principe altijd binnen 24 uur starten
  • doordat wij met een klein team werken is de continuïteit gewaarborgd
  • prima onderlinge communicatie, uitstekend op de hoogte van uw situatie 
en wensen
  • wij kunnen zelf de indicatie laten stellen
  • de zorg wordt gedeeltelijk of volledig vergoed door eigen ziektekostenverzekeraar