Werkwijze

Stap 1: Huisbezoek

U heeft een bepaalde zorg-wens en wij willen deze graag voor u invullen. Tijdens een huisbezoek of eerste dag van zorg bekijken we samen wat uw wensen en behoeften zijn; zo kunnen wij garanderen dat we u de juiste zorg leveren. Een, overigens geheel vrijblijvend, huisbezoek heeft daarom altijd onze voorkeur. Voelt het goed en kunt u zich vinden in onze visie en kracht? Dan wordt de samenwerking opgestart.

Zoals bij alle zorg die in Nederland wordt aangevraagd, moet er geïndiceerd worden. Dat regelen wij voor U. De kosten voor het indicatie stellen worden niet altijd 100% vergoed, dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Stap 2: Vastleggen van de gemaakte afspraken

Alle afspraken die tussen u en Pallister worden gemaakt worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo blijven alle afspraken helder.

Stap 3: Financiering

De palliatieve/terminale zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding wordt, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, tot 100% vergoed.

Stap 4: Start zorg

De door ons ondertekende zorgovereenkomst ontvangt U in tweevoud: één exemplaar is voor U en de andere is voor uw zorgverlener.

Stap 5: Financiële afhandeling

U ontvangt op het einde van de maand of na overlijden een factuur voor de geleverde diensten van elk van de afzonderlijke zorgverleners, dit echter pas nadat uw zorgverzekering akkoord is en het persoonsgebonden budget (PGB) is toegekend.

U bent geen werkgever omdat u met ZZP-ers werkt. U hoeft dan ook geen loonbelasting of andere premies te betalen.